มหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ @Newsnbt Thailand
31 March, 2017

มหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ข่าวเช้าNBT #NBT2HD

Published on Mar 20, 2017

การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์แห่งปี แสดงผลงานจากบริษัทดิจิทัลชั้นนำของไทย เพื่อกระตุ้นเม็ดเงินและการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโต
 
Relate News